Hoop voor Morgen

Stichting Mens & Samenleving heeft een bijzonder project geïnitieerd waarmee zij het werk van Regina MacNack in Amsterdam een sterke impuls en bekendheid wil geven. Het project betreft het uitbrengen en verspreiden van een fotoboek over Regina en de zichtbare impact van haar werk op de (lokale) samenleving. Het boek en aanvullende online publicaties zullen naar verwachting veel mensen ertoe aanzetten het werk van MacNack te ondersteunen, juist in deze crisistijd.

 

 

Regina MacNack, Parel van Zuidoost
Regina MacNack wordt de moeder en de Parel van Amsterdam Zuidoost genoemd. In 1994 begon ze met het uitdelen van warme maaltijden aan junks op de Zeedijk.  Vanaf 2001 konden ook gezinnen die op de armoedegrens leefden terecht voor een voedselpakket. Vervolgens hoorde ze van kinderen die zonder ontbijt aan hun schooldag begonnen, waarna ze tosti’s en boterhammen uitdeelde op scholen. Dit was een succesvolle actie, maar het legde wel de pijnlijke nood en armoede bloot.

De toewijding en betrokkenheid van Regina  MacNack voor de minder-bedeelden in Amsterdam trok de aandacht van de stichting. Het werk van MacNack sluit naadloos aan op de doel-stellingen van de Stichting.

Daarom hebben Regina en de Stichting de handen ineengeslagen voor een nieuw project, namelijk het realiseren van een boek over Regina en de zichtbare impact van haar werk op de (lokale) samenleving.

In 2005 reikte Henny Huisman de Amsterdammer van het Jaar-trofee uit aan MacNack (zie foto). Deze onderscheiding ontving ze voor haar inzet voor minderbedeelden, deze mensen komen niet in aanmerking voor de reguliere Voedselbank. Wekelijks kan zij rekenen op de inzet van 85 vrijwilligers.

Project Versterken bekendheid en betrokkenheid van het werk van Regina MacNack

Stichting Mens & Samenleving wil een fotoboek realiseren over Regina en de zichtbare impact van haar werk op de (lokale) samenleving. Het boek zal zoveel mogelijk gratis verspreid worden onder belangstellenden, ook zal via social media ruchtbaarheid worden gegeven aan het werk en de mogelijkheid worden geboden dit boek gratis te bestellen. Naar verwachting zal deze publicatie, samen met de online publicaties leiden tot een grotere groep van betrokkenen en financiële supporters van het werk van Regina. Juist vanwege de coronacrises bewijst de waarde van dit werk zich doordat in de nood van velen wordt voorzien.

“Toen de corona-crisis begon moesten veel andere voedselbanken hun deuren sluiten. Dit merkten wij direct. We besloten niet dicht te gaan, maar onze openingstijden te verruimen om de drukte aan te kunnen. We willen blijven helpen, want deze mensen kunnen nergens anders naartoe.” – Regina MacNack

Om het boek en en online publicaties te realiseren is een totaalbedrag nodig van circa € 25.000.  Graag verneem ik van u of dit project in aanmerking komt voor een subsidie van uw fonds of stichting. We sturen u vervolgens graag meer informatie toe.