Moslima kiest radicaal voor Jezus

Samira groeit op in een moslimgezin in Tilburg. Hoewel haar ouders tot de meer gematigde moslims behoren, doet ze wel af en toe mee aan de ramadan en viert ze thuis het Suikerfeest. Haar ouders hebben erg veel ruzie, wat Samira als klein meisje veel pijn doet.

Uiteindelijk kiezen haar ouders ervoor niet langer samen verder te gaan. Samira voelt zich vaak eenzaam en verlaten, maar kan nergens haar verhaal kwijt. Ze zoekt haar heil buitenshuis en duikt het uitgaansleven in, wat voor een moslimmeisje heel ongebruikelijk is. Samira raakt aan de drugs.

Op een nacht, als ze echt niet meer weet hoe het verder moet, krijgt ze een visioen. Ineens is Samira's kamer vol met fel licht. Een gevoel van liefde, rust en vrede komt als een golf over haar heen. Ze gaat op zoek en bestudeert allerlei godsdiensten en levensrichtingen, tot aan New Age en satanisme toe. En dan kiest ze vol overtuiging voor het christendom. Maar binnen de islam is kiezen voor een ander geloof een zeer gevoelig punt. In sommige landen staat er zelfs de doodstraf op. Als ze met een filmpje op YouTube openlijk getuigt van haar nieuw gevonden geloof in Jezus, ontvangt ze verwensingen en bedreigingen uit de moslimgemeenschap.

Dit krachtige verhaal laat niet alleen haar bekering en overgave aan Jezus zien. Het laat ook zien hoe groot de kloof soms kan zijn tussen kerktraditie en de Bijbelse opdracht. Juist omdat Samira totaal onbekend was met de gewoonten binnen de kerk, maar alleen de Bijbel en de leiding van de Heilige Geest tot haar beschikking had, wordt dit pijnlijk duidelijk.

Verder zien we ook hoe onmisbaar de doop is om volgeling van Jezus te zijn en de uitwerking die de doop heeft.


Mijn volk is uitgeroeid ...

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten. (Hosea 4:6)

De samenleving heeft een tijdperk bereikt waarin het leven steeds meer maakbaard lijkt te worden. Wetenschappelijk ontwikkeling maken het onmogelijke mogelijk terwijl economische ontwikkelingen vrijwel alles wat mogelijk is lijken te commercialiseren. In onze postmoderne samenleving heeft  'gezond leven' een prijskaartje gekregen. Echter is de snelheid waarmee onze samenleving vooruit raast  niet door iedereen bij te houden. Niet iedereen slaagt erin om even hart in de tredmolen mee te rennen en velen dreigen eruit te vallen.

Waarden en normen principes (voor zover deze nog aanwezig zijn) worden steeds meer bepaald door de publieke opinie. Centraal staat dat ieder individu moet kunnen zeggen en zijn naar gelang de bewogenheid en begeerte vanuit zijn/haar hart. Deze trend stimuleert dat steeds meer mensen minder vertrouwd zijn met hun schepper, God!

God wil een intieme relatie met Zijn kinderen. De mensheid heeft hier meer dan ooit behoefte aan. Ondanks dat wij in een welvaart staat leven, lijden velen aan vereenzaming, gebrek aan empathie, digitale verslaving en zijn hongerig naar een echte aanraking van liefde.

Het is onze passie om het koninkrijk van God op aarde te vestigen door de harten van mensen door de gave van de redding die we in Christus Jezus ontvangen hebben. We zijn toegewijd aan het opleiden van leiders die hun roeping in un leven willen definiëren en volbrengen in het leven van de geest omwille van het dienen van Gods koninkrijk naar de waarheid van de Schrift in het leven van de geest in deze wereld.

John & Shakila