Philia, Storge, Eros en Agape

Zij zijn: Phileo, Storge, Eros en AgapeIeder van deze liefdes vormen heeft zijn eigen karakteristiek. En dadelijk zullen we zien hoe zijn zich onder elkaar verschillen.Als je dit nog nooit gedaan hebt, dan maak vandaag een besluit ".....dat je echtgeno(o)t(e) de mooiste, prachtigste persoon in de wereld is en dat je geboeid bent door haar/zijn liefde."

 

'Storge' is een fysieke tonen van de liefde met ZUIVERE motieven. De eerste liefdes vorm wordt: ‘Storge’ genoemd, en gaat over de natuurlijke affectieve band in een GEZIN.   

 

Deze liefde is een menselijke liefde gebaseerd op een verbond. 

 

'Storge' is een fysieke tonen van de liefde met zuivere motieven. Omdat een paar zo veel van elkaar genieten, knuffelen ze, kussen ze, en houden ze de handen. (De vrouw heeft deze meestal meer nodig dan de man. (Touching en genegenheid zonder seks als motief)   

 

'Storge' liefde ontbreekt meestal vanwege EMOTIONELE problemen. De wonden van een trauma, verwaarlozing of een ander probleem uit het verleden moeten worden doorgewerkt; ..... anders, voelt zich de ene partner afgewezen omdat ze geloven dat hun partner niet affectief met hun wil zijn.  Het is niet dat ze niet willen, maar ze hebben moeite vanwege de emotionele blokkade het uit te drukken.

 

'Phileo' is echter tweerichtingsverkeer in de liefde.  Dan bestaat er Phileo liefde, gevormd uit het wortelwoord Philia.  Dit woord wordt ongeveer 72 keer in het nieuwe testament gebruikt en slaat op de warme affectieve gevoelens van VRIENDSCHAP die komen en gaan.   

 

De meesten die over liefde denken, nemen aan dat dit werkelijk liefde is, dus “Ik word verliefd en het gaat ook weer voorbij.”    Als je huwelijk gebouwd is op dat soort liefde, dan zijn er momenten waarop je erg verliefd bent en momenten waarop je het minder bent. Je zou verliefd kunnen worden, en dan op eens niet meer, als dat de basis voor je relatie was.   

 

'Phileo' is echter tweerichtingsverkeer in de liefde – het verwacht altijd een reactie. Het is de liefde voor een relatie, kameraadschap, delen, gemeenschap en vriendschap. Zij delen elkanders gedachten, gevoelens, houdingen, plannen en dromen. Ze vertrouwen elkaar de meest intieme geheimen, angsten en noden toe, die ze niet met anderen zouden delen.  

Een huwelijk zonder 'Phileo' zal onbevredigend zijn – al is de hartstocht in de slaapkamer nog zo groot.

Het is dus een menselijke liefde. Het heeft God niet “nodig” om te bestaan…….maar zonder God in het vizier, zal die menselijke liefde sterven. Terwijl 'Eros' geliefden maakt……, maakt Phileo een intieme kameraadschap die elkaar vertrouwt. Zij delen elkanders gedachten, gevoelens, houdingen, plannen en dromen.

EROS: Een ander Grieks woord voor liefde is Eros,  wat in de Bijbel niet gebruikt wordt  (maar het is wel een Bijbels principe), en de definitie ervan is seksuele aantrekkingskracht of seksuele liefde. God sprak over dit soort liefde toen Hij zei, dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, gehecht zijn aan een vrouw, en zij zullen één vlees worden.  Ook het Bijbelboek met de titel `Hooglied` gaat over seksuele liefde, die God bedoeld heeft voor in de huwelijksrelatie. De andere soorten liefde (Storge, Phileo, Agape) kan elk mens vrij gebruiken, maar EROS is beperkt tot binnen de huwelijksrelatie.   

 

EROS wordt uitgedrukt in poëzie, bevestigende woorden, het hof maken, die speciale blik in de ogen……… en ook een gevoel dat je niet gelukkig kunt zijn in je leven zonder elkaars kameraadschap en liefde.  Eros-liefde is volledig emotioneel en kan niet worden toegeschreven aan de wil.

Terwijl de meesten van ons eros in onze levens hebben ervaren, zal eros op zich zelf niet lang stand houden. Een ander Grieks woord voor liefde is Eros, wat in de Bijbel niet gebruikt wordt  (maar het is wel een Bijbels principe), en de definitie ervan is seksuele aantrekkingskracht of seksuele liefde. 

God sprak over dit soort liefde toen Hij zei, dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, gehecht zijn aan een vrouw, en zij zullen één vlees worden.  Ook het Bijbelboek met de titel `Hooglied` gaat over seksuele liefde, die God bedoeld heeft voor in de huwelijksrelatie. De andere soorten liefde (Storge, Phileo, Agape) kan elk mens vrij gebruiken, maar EROS is beperkt tot binnen de huwelijksrelatie.   

 

EROS wordt uitgedrukt in poëzie, bevestigende woorden, het hof maken, die speciale blik in de ogen……… en ook een gevoel dat je niet gelukkig kunt zijn in je leven zonder elkaars kameraadschap en liefde.  Eros-liefde is volledig emotioneel en kan niet worden toegeschreven aan de wil.

Terwijl de meesten van ons eros in onze levens hebben ervaren, zal eros op zich zelf niet lang stand houden. De meeste deskundigen beweren dat het slechts 18 tot 24 maanden zal duren in de beste relaties, als een andere vorm van liefde niet voorhanden is.

Zonder AGAPE liefde, wordt Eros, het gepassioneerde verlangen naar seks, eenzijdig. Seks wordt dan het bevredigen van eigen behoeften. AGAPE verlangt ernaar dat de andere partner is tevreden gesteld.    1Korintiërs 7:3 “En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man”

 

Agape   Liefdestraat – eenrichtingsverkeer.  De Bijbel zegt dat we elkaar moeten liefhebben met Gods vorm van liefde, die de Agape-liefde is. Dat is de enige soort liefde die niet gebaseerd is op gevoelens.

Agapè is betrokken en distantieert zich niet.

Wat is Agape-liefde? Er zijn vele facetten en 1 Kor. 13 geeft de hele definitie van wat Agape liefde inhoudt. Hier worden de principes van liefde gedetailleerd beschreven.

•        Ze heeft onvoorwaardelijk lief wie liefdeloos is.

•        Ze is niet gebaseerd op blinde sentimentaliteit, maar op de kennis van wat het beste           is voor de ander.

•        Ze is de beste manier om de partner in het huwelijk te zegenen.AGAPE is geen impuls van gevoelens, het gaat niet altijd samen met de natuurlijke neiging, noch geeft het zichzelf alleen aan degenen waarvoor ze affiniteit gevoeld hebben.

Het feit weergevend dat het menselijke huwelijk naar het voorbeeld is van de goddelijke relatie tussen Christus en de kerk wordt aan mannen gezegd van hun vrouwen te houden met een hartelijke, onbaatzuchtige liefde.  

 

Efez.5:25:Mannen, hou (Agape) van je vrouwen, net zoals Christus van zijn kerk hield, en Zichzelf ervoor gaf    

 

? Wat gebeurt er als je de hoogste vorm van liefde, “Agape” wegneemt ? 

  • Als je “Agape” wegneemt,….dan heb je een zelfzuchtige Phileo liefde die zegt: “Hoe kan deze vriendschap   mij tevreden stellen?
  • Als je “Agape” wegneemt,…. dan heb je een zelfzuchtige Storge liefde, die zal afnemen, omdat 'zelf' het niet zo belangrijk ziet, tenzij het iets wil.
  • Als je “Agape” wegneemt,….dan heb je een zelfzuchtige Eros liefde, die een gepassioneerde verlangen naar seks, eenzijdig maakt.

Welk soort liefde vermissen jullie in je huwelijk?

  •   Is het de STORGE-liefde (het gevoel van gezin en vertrouwen, knuffelen, kussen, handje houden)
  •   Is het de EROS-liefde, de seksuele relatie (b.v. omdat je een ander niet kunt vergeven, of andere conflicten    die blokkeren)
  •   Is het de PHILEO-liefde, de vriendschappelijke liefde (geen tijd voor elkaar om een vriendschappelijk relatie-niveau te ontwikkelen of een hart tot hart gesprek te hebben.)

Hoe wil je dat er van je gehouden wordt, volgens je gevoel, of Ik vind je wel aardig?..... Of wil je dat er een BESLUIT genomen wordt om van je te houden? (AGAPE). 

Als je liefde niet ONVOORWAARDELIJK is, dan ga je ze geven wat ze verdienen, dat geeft problemen.   En je kunt er zeker van zijn, dat wanneer jij een fout maakt, je zult oogsten wat je gezaaid hebt.

  •  Je moet je echtgeno(o)t(e) liefhebben door het BESLUIT te nemen om lief te hebben met Gods vorm van liefde (AGAPE) en de gevoelens zullen volgen. Als alle VIER VORMEN van LIEFDE in het huwelijk aanwezig zijn, is het huwelijk compleet.

 


 

"In kerk wordt agape-liefde vaak ingeruild voor philia-liefde"

"Philia-liefde is een liefde die wél resultaat geeft, maar geen vrucht voortbrengt!" Dat zegt Bijbelleraar Aad van de Sande. “Philia-liefde betekent warme en oprechte belangstelling voor je naaste hebben. Het is een liefde die je kunt hebben zonder wedergeboren te zijn. Aad: "Als we kijken naar een organisatie als Artsen zonder Grenzen, dan werken daar mensen die vanuit een warme oprechte belangstelling in de hele wereld werken, zelfs met de inzet van hun eigen leven. Maar dit wil nog niet zeggen dat deze artsen wedergeboren zijn. Naast philia-liefde is er ook eros-liefde, het woord zegt het al, seksuele liefde, oftewel ‘ik gerichte liefde’. Daarnaast kennen we de agape-liefde. En over deze liefde gaat het, want alleen deze liefde brengt je naar het Kruis, waar het zondeprobleem wordt opgelost. Het is de liefde van God Zelf, want Hij is de Bron van Liefde!"

"Gods liefde is in Zijn Zoon geopenbaard. Wanneer iemand tot geloof komt en zich buigt voor het Kruis van Christus, wordt de Liefde van God in zijn of haar hart uitgestort. En daarna is het mogelijk om de ander echt lief te hebben met de Liefde van Christus, omdat Zijn Liefde in ons hart is ontvangen. Het is een Liefde die er voor kiest om de ander lief te hebben, wie die persoon ook is. We houden dan van iemand omdat God van diegene houdt. We houden niet van hun zonden en– God houdt daar ook niet van - maar van die persoon zelf, omdat we hebben gezien en ervaren, dat God ons eerst heeft liefgehad. Ook toen wij zelf in zonden leefden," aldus Van de Sande. "Het is een liefde waarmee wij onze vijand kunnen liefhebben. De vraag is of we genoeg ruimte aan onze wil geven aan deze agape-liefde."

"Wat ik nu dikwijls in kerken zie, is dat de agape-liefde wordt vervangen voor de philia-liefde. Alles moet geaccepteerd worden ‘onder het mom van liefde’. ‘Als er maar eenheid is...,’ hoor je dan." Dat zien we ook in de Nederlandse cultuur: alles moet kunnen. "Maar dat is een liefde die ten koste gaat van de waarheid, terwijl we moeten liefhebben in waarheid. We moeten wel van mensen houden, maar we mogen de zonden niet door de vingers zien, omdat God de zonden niet door de vingers ziet. Want juist daarvoor stierf Zijn Zoon! Als we de zonden wel door de vingers zien, wordt het een liefde zonder Het Kruis, liefde zonder Waarheid, een schijnliefde. Echter, we zien ook, dat christenen heel hard voor de waarheid strijden, maar dan wel liefdeloos," stelt Aad vast. "Liefde is confronterend. Maar het moet altijd mensen vrij maken, omdat de waarheid vrij maakt. Het Woord van God is een zwaard, maar als we met Bijbelteksten mensen verwonden, dan doen we iets niet goed! En zijn we net zoals Petrus die met het zwaard een oor afhakte van die soldaat bij de arrestatie van Jezus. Wanneer we iemand vermanen, dan moet dit doordrenkt zijn van Liefde. Want zo was Jezus!"

Soms lukt het niet om mensen lief te hebben met de agape-liefde. Dat kent Aad van de Sande ook uit zijn eigen leven. "Iedereen kent wel mensen waar je liever een straatje voor om loopt. En als we dat aantreffen in ons leven, laten we dan bidden tot God en vragen om Zijn ;iefde!’ Als we dat doen, staan we bij het Kruis en zien we opeens weer de oneindig gezegende Liefde die God voor ons heeft, ondanks onze zonden. Op dat moment merk je dan, dat je met de liefde die je bij het Kruis hebt ontmoet, andere mensen kunt liefhebben. Dan wordt je door de liefde van God gedreven. Zo was er ook een persoon in mijn leven, waar ik het heel moeilijk mee had, maar toen ik daarvoor bad nam God mijn hardvochtige gevoelens weg en sindsdien kon ik met die vrouw normaal omgaan."

Aad sluit zijn verhaal af met een oproep. "De liefde van God, moet veel meer belicht worden. Als dat niet gebeurt, krijgen we een egoïstische wereld, terwijl die al zo egoïstisch is. Er zou een revolutie van liefde moeten komen. Christenen zouden, die liefde moeten uitstralen. Maar dat kan alleen als zij zichzelf eerst hebben verloren bij het Kruis van Jezus."

 

 

 

 

First impressions.

Naturally, my first impression of these headphones is based off of the look of them. They have a classic over-the-ear style that is highlighted by a blue LED light that indicates the power for the noise canceling. The padding on the ear pieces seems adequate for extended usage periods.

They are wired headphones, but the 3.5mm stereo mini-plug cable is detachable. Something else I noticed right of the bat was the very nice carrying case that comes with them. It has a hard plastic exterior with a soft cloth interior that helps to protect the surface of the headphones from scratches. I never truly appreciated cases for headphones until I started carrying them from place-to-place. Now I can’t imagine not having a case.

A perfect fit.

Once I gave the headphones a thorough once-over exam, I tried them on. As I mentioned, they have a classic over-the-ear style and just looking at them, the padding on the ear pieces seem adequate and the peak of the headband seemed to be a bit lacking, but you don’t really know comfort unless you try on the product. So, I slipped the headphones on and found them to be exquisitely comfortable.

Quality.

Now that I had the headphones on my head, I was finally ready to plug and play some music. I plugged the provided cable into the jack on the headphones and then the one on my iPhone 6. Then I called up Pandora. I tend to have a very eclectic music purview and have many stations set up for different moods. From John Williams to Fallout Boy, the sound quality of these headphones was remarkable. There is an amazing depth of sound and incredible highs and lows that make listening to music a truly breathtaking experience.

It’s safe to say that because of my unique professional experiences, I’ve tested out a lot of headphones.

In order to test how voices sounded, and the overall art of sound mixing, I pulled up Netflix on my iPad Air 2 and watched a few minutes of a movie to hear all the nuances of the film. None of them were lost. In fact, I ended up hearing sounds that I hadn’t heard before. Echoes…birds chirping…wind blowing through trees…breathing of the characters…it was very impressive what the headphones ended up bringing out for me.

 


Testifying to the UN General Assembly

Testifying about Jesus to the UN General Assembly - Lee Stoneking Miracle

I’ve got a Fujifilm X100s. It runs about $1300. It’s easily the best camera I’ve ever owned. I take care of it as best as I can, but I don’t let taking care of it impact the photography. Let me elaborate on that a bit better. You’ll get better at each section of what we talked about slowly. And while you do, you’ll be amazed at how much easier it all is and how the habit forms. The best way to get better at photography is start by taking your camera everywhere. If you leave your house, your camera leaves with you. The only exception is if you’re planning for a weekend bender — then probably leave it at home. Other than that, always have it slung over your shoulder. It would probably help to get an extra battery to carry in your pocket. I’ve got three batteries. One in my camera, one in my pocket, one in the charger.

When it dies, swap them all.

For me, the most important part of improving at photography has been sharing it. Sign up for an Exposure account, or post regularly to Tumblr, or both. Tell people you’re trying to get better at photography. Talk about it. When you talk about it, other people get excited about it. They’ll come on photo walks with you. They’ll pose for portraits. They’ll buy your prints, zines, whatever.

Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky.

— Rabindranath Tagore

Breathe the world.

I’ve got a Fujifilm X100s. It runs about $1300. It’s easily the best camera I’ve ever owned. I take care of it as best as I can, but I don’t let taking care of it impact the photography. Let me elaborate on that a bit better. You’ll get better at each section of what we talked about slowly. And while you do, you’ll be amazed at how much easier it all is and how the habit forms. The best way to get better at photography is start by taking your camera everywhere. If you leave your house, your camera leaves with you. The only exception is if you’re planning for a weekend bender — then probably leave it at home. Other than that, always have it slung over your shoulder. It would probably help to get an extra battery to carry in your pocket. I’ve got three batteries. One in my camera, one in my pocket, one in the charger. When it dies, swap them all.

For me, the most important part of improving at photography has been sharing it. Sign up for an Exposure account, or post regularly to Tumblr, or both. Tell people you’re trying to get better at photography. Talk about it. When you talk about it, other people get excited about it. They’ll come on photo walks with you. They’ll pose for portraits. They’ll buy your prints, zines, whatever.

Heavy hearts, like heavy clouds in the sky, are best relieved by the letting of a little water.

— Christopher Morley

Enjoy the morning.

The best way to get better at photography is start by taking your camera everywhere. If you leave your house, your camera leaves with you. The only exception is if you’re planning for a weekend bender — then probably leave it at home. Other than that, always have it slung over your shoulder. It would probably help to get an extra battery to carry in your pocket. I’ve got three batteries. One in my camera, one in my pocket, one in the charger. When it dies, swap them all.

For me, the most important part of improving at photography has been sharing it. Sign up for an Exposure account, or post regularly to Tumblr, or both. Tell people you’re trying to get better at photography. Talk about it. When you talk about it, other people get excited about it. They’ll come on photo walks with you. They’ll pose for portraits. They’ll buy your prints, zines, whatever. I’ve got a Fujifilm X100s. It runs about $1300.

It’s easily the best camera I’ve ever owned. I take care of it as best as I can, but I don’t let taking care of it impact the photography. Let me elaborate on that a bit better. You’ll get better at each section of what we talked about slowly. And while you do, you’ll be amazed at how much easier it all is and how the habit forms.

There are no rules of architecture for a castle in the clouds.

— Gilbert K. Chesterton

Free your mind.

The best way to get better at photography is start by taking your camera everywhere. If you leave your house, your camera leaves with you. The only exception is if you’re planning for a weekend bender — then probably leave it at home. Other than that, always have it slung over your shoulder. It would probably help to get an extra battery to carry in your pocket. I’ve got three batteries. One in my camera, one in my pocket, one in the charger. When it dies, swap them all.

I’ve got a Fujifilm X100s. It runs about $1300. It’s easily the best camera I’ve ever owned. I take care of it as best as I can, but I don’t let taking care of it impact the photography. Let me elaborate on that a bit better. You’ll get better at each section of what we talked about slowly. And while you do, you’ll be amazed at how much easier it all is and how the habit forms.

For me, the most important part of improving at photography has been sharing it. Sign up for an Exposure account, or post regularly to Tumblr, or both. Tell people you’re trying to get better at photography. Talk about it. When you talk about it, other people get excited about it. They’ll come on photo walks with you. They’ll pose for portraits. They’ll buy your prints, zines, whatever.

Photography is better shared.


Historical Evidence

King Nebuchadnezzar had a puzzling dream that no one could explain—until God gave the interpretation to Daniel. Does this dream have any significance for us?

Daniel was an intelligent young Jew living in Jerusalem during the late 600s B.C. At this time the Chaldean Empire (also called the Babylonian Empire after its capital city, Babylon) was ascending to power under King Nebuchadnezzar.

The Babylonian army invaded Judah sometime between 607 and 605 B.C. (see the article on Daniel 9 for a further explanation of these dates) and many Jews, including the children of prominent Jewish families, were taken to Babylon as prisoners. Among them were Daniel and his three friends, Hananiah, Mishael and Azariah (Daniel 1:1-6).

Daniel’s natural ability and help from God soon led him to an appointment in the Babylonian government. The God of Israel, to whom Daniel remained faithful, gave Daniel the ability to interpret dreams and also presented Daniel with several visions (and their meanings).

As we will soon see, these dreams and visions were prophecies of great empires that would exist from that time forward until the second coming of Jesus Christ to earth!

More than being a "sign" of the times, this is an historical FACT of where we stand in earth's history.

StL

The Babylonian Empire was the most powerful state in the ancient world after the fall of the Assyrian empire (612 BCE). Its capital Babylon was beautifully adorned by king Nebuchadnezzar, who erected several famous buildings. Even after the Babylonian Empire had been overthrown by the Persian king Cyrus the Great (539), the city itself remained an important cultural center.

Nebuchadnezzar’s strange dream

Soon after Daniel entered into the civil service of King Nebuchadnezzar, the king had puzzling dreams that awakened him from his sleep (Daniel 2:1). At least one of them was so disturbing that the king called for his advisers to tell him his dream and to interpret it. If they didn’t do so, the king told them that they would be killed (verses 2-5).

The king’s wise men—his magicians, astrologers and sorcerers—simply had no idea of the dream or its meaning. They told the king, “It is a difficult thing that the king requests, and there is no other who can tell it to the king except the gods, whose dwelling is not with flesh” (verse 11). In anger, the king gave the command to begin killing his wise men—including Daniel and his three friends, known by the Babylonian names Shadrach, Meshach and Abed-Nego.

When Daniel learned of the king’s decree to kill his advisers, Daniel requested an opportunity to tell the king his dream and its interpretation. Daniel’s request was granted; and before meeting the king, Daniel shared the news with his three friends. All of them then beseeched God for His help and their deliverance from what appeared to be certain death. God then revealed both the king’s dream and its meaning in a vision to Daniel (verse 19).

The meaning of the dream

Appearing before King Nebuchadnezzar, Daniel told the king that there is a God in heaven who reveals secrets, and that He had revealed to Daniel not only the dream, but its interpretation (verse 28).

Daniel then explained that the king had seen an awesome image standing before him. This massive image had a head of fine gold, chest and arms of silver, belly and thighs of bronze, legs of iron, and feet and toes partly of iron and partly of clay (verses 31-33).

Then a great stone of supernatural origin—one “cut out without hands” (verse 34)—struck the image on its feet of iron and clay, whereupon the image was broken in pieces and blown away like chaff! The stone became a huge mountain that “filled the whole earth” (verse 35).

What did this mean? The Bible interprets itself; and here God, through Daniel, gave the explanation. Daniel told King Nebuchadnezzar that the image represented four great kingdoms that would arise in succession to dominate the world. He told the king: “You are this head of gold”—meaning that the Babylonian Empire was the first of these four great empires (verse 38).

“But after you shall arise another kingdom inferior to yours; then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. And the fourth kingdom shall be strong as iron … [and] will break in pieces and crush all the others” (verses 39-40). The last kingdom would “be divided” (verse 41), which is represented by the two legs. This empire, which was predicted to be “strong as iron,” would conquer all before it.

Eventually, this empire is predicted to be represented by 10 concurrent kingdoms (the 10 toes), which will endure only for a short time (iron and clay do not form a strong bond). At that time Christ will return to crush this empire, along with all other nations that fight against Him, and set up the Kingdom of God, which shall never be destroyed (Zechariah 14:2-3; Revelation 11:15).

The stone that smashes the image into little pieces is the future Kingdom of God, over which Jesus Christ will be the King (Revelation 11:15; 17:14). It is interesting to note that Jesus referred to Himself as a stone that had been “rejected” by men, becoming “the chief cornerstone” (Matthew 21:42). In the context of the Kingdom of God (verse 43), Jesus added: “And whoever falls on this stone will be broken; but on whomever it falls, it will grind him to powder” (verse 44). (For further study on this point, compare Mark 12:10; Luke 20:17; and Acts 4:10-11).

After Daniel revealed the dream and its meaning to King Nebuchadnezzar, the monarch fell down before Daniel and appointed him as chief administrator over all the wise men of Babylon.

More than being a "sign" of the times, this is an historical FACT of where we stand in earth's history.

StL

This massive image had a head of fine gold, chest and arms of silver, belly and thighs of bronze, legs of iron, and feet and toes partly of iron and partly of clay (verses 31-33).

Confirmation and more details

While the dream God gave King Nebuchadnezzar did speak of four great kingdoms, the names—other than the fact that the Babylonian Empire was the first of these—were not given. The next two of these kingdoms would be revealed in a vision God later gave to Daniel that is recorded for us in chapter 7 of Daniel.

Here Daniel describes a dream and a vision (Daniel 7:1) that foretold that four successive kingdoms would appear, occupying history from the Babylonian Empire down to the end time!

In his dream Daniel saw four great beasts (verse 3). The first was like a lion; the second, like a bear; and the third, like a leopard. The fourth was dreadful and terrible and incredibly strong, with huge iron teeth. This beast devoured and trampled everything before it and had 10 horns on its head (verses 4-7).

After asking for understanding, Daniel was told: “Those great beasts, which are four, are four kings [or kingdoms] which arise out of the earth. … The fourth beast … shall be different … and shall devour the whole earth, trample it and break it in pieces” (Daniel 7:17, 23, emphasis added).

This prophecy confirms Nebuchadnezzar’s dream in Daniel 2 that there would be four great earthly kingdoms. The next chapter reveals the names of the next two kingdoms: The second kingdom (beast) would be “the kings of Media and Persia” and the third kingdom (beast) would be “the kingdom of Greece” (Daniel 8:20-21).

As for the fourth kingdom, Daniel 7 reveals it would have “ten horns” representing “ten kings” (Daniel 7:24). The horns represent 10 reemergences or revivals of this kingdom. So far, there have been nine appearances of the Roman Empire. One is yet to come. For more details on this prophecy, read the article “Daniel 7: Four Beasts and a Little Horn.”

King Nebuchadnezzar

StL

Were the prophecies accurate?

Have the events that God foretold through Nebuchadnezzar’s dream (Daniel 2) and then in Daniel’s vision (Daniel 7) come to pass? Indeed they have thus far.

Clearly, the Babylonian Empire existed, as did the next two empires identified in Daniel’s vision. History reveals that the Babylonian Empire ruled from 625 to 539 B.C. And, as predicted by God through Daniel, the next great kingdom was the Medo-Persian Empire. According to history, this empire began in 538 B.C. and lasted until 330 B.C., when it was overwhelmed by the Greco-Macedonian Empire, led by Alexander the Great. This empire conquered the whole Persian Empire in a matter of three years (333-330 B.C.) with speed, cunning and stealth like a leopard.

A short time later, Alexander died, and his empire was split among his four generals (Daniel 8:8; 11:4).

Finally, the fourth kingdom, which history shows to have been the Roman Empire (31 B.C. to A.D. 476), absorbed these divisions one after the other. The Roman Empire—the kingdom of iron—was the greatest war-making machine the world had ever known! As predicted by Daniel, it was incredibly strong, cunning and cruel. It ruthlessly conquered all the kingdoms that had preceded it.

Also symbolized by the two legs of Nebuchadnezzar’s image, the Roman Empire split into two divisions after A.D. 330. The Western division was headquartered in Rome; and the Eastern division, in Constantinople. The prophecies God revealed about great empires via Nebuchadnezzar’s dream and Daniel’s vision are coming to pass as indicated.

 

A final emergence of the fourth kingdom

Through the years, there have been multiple emergences of the Roman Empire. Daniel 2:41 speaks of 10 toes that represent a final end-time revival of this great kingdom.

The 10 toes represent “ten kings who have received no kingdom as yet, but they receive authority for one hour as kings with the beast” (Revelation 17:12). These kingdoms last only a short time, until the time when the Stone (Christ) crushes the image and the Kingdom of God is set up and given to the saints.

Note that the kingdom depicted by the 10 toes is still in the future:a union of 10 kingdoms that will hand its power to the beast of the book of Revelation for only a short time before crumbling, because iron does not bond well with clay. Today it appears that this final revival of the Roman Empire will emerge from nations currently in the European Union.

The Kingdom of God

The prophecy given in Daniel 2 and confirmed in Daniel 7 is amazing in its accuracy. If we follow history closely, we see that these prophecies are coming to pass in every detail. How could Daniel have known, as far back as approximately 600 B.C., how these four great kingdoms would develop in the future? How indeed, unless this prophecy was inspired by God!

Considering an even broader expanse of human history, we note that God had promised Old Testament Israel that He would make of them a mighty nation—one that He would set “high above all nations of the earth”—provided they obeyed Him (Deuteronomy 28:1, also see Genesis 26:4; 48:4). However, if these people did not obey Him, God said that they would be taken into captivity (Deuteronomy 28:15, 41).

Time and again, Israel and Judah (after the nation had divided into two kingdoms) ignored and disobeyed God. First, the northern kingdom of Israel was conquered by the Assyrians. Then Judah fell to Nebuchadnezzar and his army and many of its citizens were taken to Babylon.

The prophecies God then revealed to King Nebuchadnezzar and Daniel about the major kingdoms of this world have been occurring just as God predicted. These prophecies also predict the coming Kingdom of God. Will you be part of it?

For further details on the amazing book of Daniel, see the other articles in this section on “Understanding the Book of Daniel.” To learn more of what you must do to be in God’s Kingdom, see the section on “Change.”

 

Knowledge base … (Know more)

Learn what scholars say about Nebuchadnezzar’s dream and Daniels interpretation, watch the movie or read Daniels story. The resources here below offers in-depth perspectives and brings Daniels historical interpretation into our present days reality.


Knowledge base ... (Know more)

Learn what scholars say about Nebuchadnezzar's dream and Daniels interpretation, watch the movie or read Daniels story. The resources here below offers in-depth perspectives and brings Daniels historical interpretation into our present days reality.

Outline

Documentary

Read ...

Movie

Audio Bible